Da li imate problema sa vašim Direct-To-Home satelitskim sistemom? Pogledajte ovaj lak za korišćenje odeljak za rešavanje problema na koje najčešće nailazite...

Pre nego što krenete sa pitanjima, želimo da vas podsetimo da se mnogi problemi rešavaju jednostavnim resetovanjem vašeg satelitskog risivera, što se može uraditi nekoliko puta.Kliknite ovde za savete za rešavanje problema uključujući i mnoge tehničke probleme. Ukoliko vam ni ovo ne odgovori na vaša pitanja, pogledajte pitanja/linkove ispod.

Izgubio sam programe i ne znam zašto?

Gubitak signala je često rezultat loših vremenskih uslova. Takođe, do gubitka signala može doći usled oštećenja kabla, oštećene antene ili neispravne opreme. Proverite signal u dobrim vremenskim uslovima i pokušajte da se setite da li ste poslednji put izgubili signal zbog lošeg vremena.

Ukoliko ste proverili signal i indikator signala je na oba primopredajnika (transpondera) zelene boje, kliknite ovde kako biste kompletirali resetovanje hardvera ukoliko to već niste uradili.

Proverite da li je putanja prema južnom delu neba neometana (tj. da nema drveća, grančica na putanji).

Ukoliko i dalje nakon što ste resetovali hardver, nemate signal od antene do risivera, nastavite...

Proverite da li je koaksijalni kabal priključen na "Satellite In" koji se nalazi na zadnjoj strani risivera, i ručno pričvršćen.

Pregledajte sve kablove i priključnice i proverite da li na njima postoje oštećenja odnosno korozija.

Ukoliko i dalje imate problema, kontaktirajte centar tehničke podrške Bosanske TV Amerika pozivanjem sledećeg broja: 1.571.209.5926, pritisnite 3 za tehničku podršku i objasnite im sve pojedinosti situacije u kojoj se nalazite. Oni će vam odgovoriti na sva dodatna pitanja.

Moj daljinski ne pokreće risiver. Možete li mi pomoći?

Ukoliko vaš daljinski ne pokreće satelitski risiver, međutim lampica na daljinskom se pali kada pritisnete bilo koje dugme, jednostavno pritisnite sat dugme koje se nalazi pri dnu daljniskog upravljača. Ako vaš daljinski upravljač ima mode dugme na gornjem središnjem delu daljinskog, pritiskajte to dugme sve dok lampica ne dodje do „sat“-a. Sada bi trebalo da vaš satelitski risiver reaguje na daljinski upraljavač.

Ukoliko se pri pritisku na bilo koje dugme, lampica ne upali ili ne treperi, treba da zamenite baterije u skladu sa šemom baterija. Ukoliko ste stavili nove baterije u daljinski i on i dalje ne radi, još jednom proverite da li su nove i da li su pravilno postavljene.

Ukoliko su baterije u daljinskom ispravne ali daljinski i dalje ne radi, moguće je da se daljinski naelektrisao. Potrebno je da izvadite baterije na oko 30 sekundi a zatim da ih vratite u daljinski. Ovo bi trebalo da ga oslobodi od električnog naboja.

Ukoliko vaš daljinski i dalje ne radi, kontaktirajte centar tehničke podrške Srpska TV Amerika pozivanjem sledećeg broja: 1.571.209.5926, pritisnite 3 za tehničku podršku ili im pošaljite e-mail na technic@serbiantv-america.com.

Instaliram antenu i ne mogu da nađem signal. Možete li da mi pomognete?

Ukoliko je indikator signala crven, to znači da ne dobijate dovoljno jak signal od satelita ili da je usmeravate ka pogrešnom satelitu u odnosu na izabrani satelit.Kliknite ovde za uputstva kako da instalirate vaš Direct-To-Home satelitski sistem. Takođe, konsultujte i vaše uputstvo za korišćenje zbog preciznijih smernica.

Postarajte se da sledeći uslovi budu ispunjeni:

1 - Vaša antena je ispravno usmerena ka odgovarajućem satelitu, Galaxy-19 na 97° zapadno. Kako bi proverili visinu i azimut, Kliknite ovde.

2 - Morate biti sigurni da nema ništa što može blokirati signal između antene i satelita

3 - Proverite da li je kabal iz antene pa sve do risivera pravilno priključen.

Ukoliko i dalje imate problema kontaktirajte centar tehničke podrške Srpska TV Amerika pozivanjem sledećeg broja: 1.571.209.5926, pritisnite 3 za tehničku podršku ili im pošaljite e-mail na technic@serbiantv-america.com.

Slika na mojim Srpska TV Amerika kanalima je crno-bela?

Kako bi slika dobila boju - resetujte hardver. Ukoliko ovo ne reši problem, izvucite "Satellite In" kabal iz risivera a zatim ga ponovo vratite, sačekajte oko 15 sekundi. Risiver mora biti isključen dok ovo radite.

Zvuk nije sinhronizovan sa slikom. Može li se ovaj problem rešiti?

Nekoliko stvari može izazvati problem sa Video/Audio sinhronizacijom. Možda je problem u samom izvoru emitovanja (znači možda provajder emituje asinhron program), možda je problem u lošem signalu ili je možda problem u načinima kompresije.

Kako bi rešili ovaj problem možete resetovati prednju masku tako što ćete isključiti risiver preko prednje maske i jednostavno ponovo uključiti risiver nakon nekoliko minuta. Noviji modeli risivera se mogu resetovati tako što ćete držati „power“ dugme oko 5 sekundi ili dok ne vidite da se risiver isključio. Kada se isključi sklonite prst sa „power“ dugmeta, risiver će se sam resetovati i sam će se ponovo uključiti.

Ukoliko, nakon što uradite sve gore navedeno, i dalje ne rešite problem, pokušajte da izvadite i zamenite smart karticu (ovo bi trebalo da primenite kao posednju opciji). Ovo uglavnom rešava probleme asinhronizacije.

Ukoliko i dalje imate problema, upišite broj kanala, ime programa, datum i vreme kada se to desilo i kontaktirajte nas. Ove informacije će nam pomoći da „uđemo u trag“ bilo čemu što bi moglo da bude uzrok problema.

Imam problema sa povremenim gubitkom signala. Može li se ovaj problem rešiti?

Ako se gubitak signala dešava često u lošim vremenskim uslovima i vrati se kada se vremenski uslovi poprave, to bi značilo da inače imate loš signal. Ukoliko do gubitka signala dolazi uvek u određeno vreme, trebalo bi da saznate šta se dešava u to vreme što bi izazvalo pad signala. Neki kućni električni uređaji kada su uključeni mogu biti uzrok problema.

Takođe, spoljašnje antene radio stanica ili hitnih službi kao i radarski detektori mogu da se umešaju. Ako se pad signala dešava samo na proleće ili leto, moguće je da tanjiru smeta neko drvo kom lišće opada zbog zime, i ponovo raste u to doba godine.

Ovo uputstvo za rešavanje problema vam na brze i jednostavne načine pomaže oko nekih čestih i ne-tako-čestih problema koji se mogu javiti ako imate Direct-To-Home satelitski sistem. Ako i dalje imate probleme koje ne možete da rešite pomoću ovih korisnih saveta, kontaktirajte centar tehničke podrške Srpska TV Amerika pozivanjem sedećeg broja: 1.571.209.5926, pritisnite 3 za tehničku podršku ili im pošaljite e-mail na technic@serbiantv-america.com

Ukoliko niste sigurni da možete sami primeniti neki od ovih saveta, konsultujte lokalnog profesionalnog instalatera.